• Καλώς ήρθατε στην ΠΕΚΑΠ, την Ένωση Καταναλωτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Για εμάς

Έχοντας επίγνωση  των προκλήσεων και των απογοητεύσεων που οι ίδιοι ως καταναλωτές αλλά και ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μεμονωμένα έχουμε  αντιμετωπίσει όταν συναλλασσόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες,  είμαστε εδώ για να παρέχουμε καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.
Περισσότερα

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι απλή αλλά σημαντική: 

Να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους ασφαλισμένους,  να τους ακούσουμε , εκπαιδεύοντάς τους για τα δικαιώματά τους και βοηθώντας τους αρχικά να κατανοήσουν πλήρως τις περίπλοκες λεπτομέρειες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ακολούθως κάνοντας χρήση αποφάσεων που αφορούν στο ζήτημα που αντιμετωπίζουν να προτείνουμε τον  ιδανικότερο χειρισμό είτε διαμεσολαβώντας στην Ασφαλιστική Εταιρεία είτε απευθυνόμενοι στις Εποπτικές Αρχές. Πιστεύουμε ότι κάθε άτομο αξίζει δίκαιη μεταχείριση και πλήρη πρόσβαση στα οφέλη που δικαιούται βάσει των ασφαλιστικών του συμβάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ένας ασφαλισμένος αδυνατεί να υπερασπιστεί μόνος του τα δικαιώματα του, ακόμη και αν ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής του, το επιχειρεί σθεναρά, αλλά ως μονάδα.

      
Περισσότερα

Το οραμά μας

Ισχυρή υπόσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε κάθε περίσταση.  Όχι απλώς σαν προληπτικό μέτρο για κάθε ενδεχόμενο, αλλά σαν πολύτιμο εργαλείο ζωής ! 
Σαν πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε δύσκολη στιγμή , χωρίς  «ίσως , μήπως και όχι». 
Είμαστε αντίθετοι σε πρακτικές που ενθαρρύνουν την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αλλά καθιστούν αδύνατη τη δίκαιη και αποτελεσματική χρήση του!  Πολύ περισσότερο, σε πρακτικές που υποχρεώνουν σε ακύρωση του, την πιο καθοριστική (συνήθως) για τον ασφαλισμένο στιγμή της ζωής του.

Ελάτε μαζί μας

Είτε αντιμετωπίζετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλισης είτε απλά θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως αντισυμβαλλόμενος, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Εξερευνήστε τους πόρους μας, επικοινωνήστε με την ομάδα μας 
ή συμμετάσχετε στις προσπάθειες υπεράσπισης για να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των καταναλωτών ασφαλιστικών προιόντων παντού.​

Στην ΠΕΚΑΠ, είμαστε οι συνεργάτες σας για την προστασία όσων έχουν μεγαλύτερη σημασία. Δεν αντικαθιστούμε τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή αλλά δυναμώνουμε την φωνή του. 
Ας είμαστε η φωνή σας στον αγώνα για δίκαιη μεταχείριση και δικαιοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας
Αυτό που κάνουμε
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Συνηγορία και Υποστήριξη 
Εκστρατείες για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων

Παρέχουμε ολοκληρωμένους πόρους και πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να κατανοήσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών κάλυψης, των διαδικασιών αξίωσης και των δικαιωμάτων τους ως αντισυμβαλλομένων.

Η ομάδα έμπειρων μελών και δικηγόρων μας είναι έτοιμη να βοηθήσει τους ασφαλισμένους στην επίλυση διαφορών με ασφαλιστικές εταιρείες. Είτε πρόκειται για άρνηση αξίωσης, καθυστέρηση πληρωμής ή άδικη μεταχείριση, είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά σας και να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την κάλυψη που σας αξίζει

Κάνουμε  εκστρατεία για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και πρακτικές του κλάδου που προάγουν τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία στον ασφαλιστικό τομέα. Μέσα από διάφορες δράσεις συνηγορίας, προσπαθούμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές που ωφελούν όλους τους ασφαλισμένους και συνεπώς όλη την κοινωνία μας.

Ενίσχυση της Συνεργασίας: Ενώνοντας Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Ασφαλισμένους για τα Συλλογικά  Δικαιώματα τους.

Στην καρδιά ενός δίκαιου και ισότιμου ασφαλιστικού τοπίου 
βρίσκεται η συνέργεια μεταξύ ασφαλιστικών πρακτόρων/διαμεσολαβητ΄΄ών και ασφαλισμένων.
Αναγνωρίζοντας αυτή τη συμβιωτική σχέση, υποστηρίζουμε την συνεργασία  αυτ΄ών τω δύο πυλώνων του ασφαλιστικού κλάδου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε ασφαλισμένου. 

"Ενώνοντας Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Ασφαλισμένους πετυχαίνουμε την  προάσπιση Συλλογικών Δικαιωμάτων. "

Δείτε εδώ το καταστατικό της ΠΕΚΑΠ

Γιατί να γίνετε μέλη ?

Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με εκτενή γνώση του ασφαλιστικού δικαίου και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αξιοποιούμε αυτήν την τεχνογνωσία για να παρέχουμε εξειδικευμένη καθοδήγηση και εκπροσώπηση στα μέλη μας.

Αφοσίωση: 

Είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και συμβαλλομένων. Η αφοσίωσή μας στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης μας οδηγεί  να επιτύχουμε ευνοϊκά αποτελέσματα και να διασφαλίσουμε δίκαιη αντιμετώπιση για την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Ενδυνάμωση: 

Εξοπλίζοντας τους ασφαλισμένους με γνώση και υποστήριξη, τους δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με σιγουριά και να οδηγούνται στο ασφαλιστικό τοπίο με ευκολία. Κυρίως να μην εγκαταλείπουν τα προνόμια που 

απορρέουν από τα συμβόλαια τους λόγω αθέμιτων (πιθανά) πρακτικών. Ιδιαίτερα δε, σε εποχές που τα έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη!


Μαζί μπορούμε περισσότερα

Κοινοί Στόχοι

Οι ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και οι ασφαλισμένοι μοιράζομαστε έναν κοινό στόχο:  
Τη διασφάλιση ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, μας παρέχουν 
την υποσχόμενη προστασία και τα οφέλη όταν χρειάζεται και κυρίως για όσο χρειάζεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που ασφαλισμένοι απώλεσαν 
αναγκαίες για αυτούς παροχές λόγω ¨πίεσης ¨που τους ασκήθηκε εκτιμώντας πως δεν θα δικαιωθούν ποτέ! 
Η ασφάλιση είναι περιουσιακό στοιχείο ανεκτίμητης αξίας.  

Η ζωή όλων μας, πολλές φορές, όπως και η περιουσία μας  
εξαρτώνται από την ασφαλιστική επιλογή που έχουμε κάνει. 
Μία επιλογή που πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο. 

Ευθυγραμμίζοντας τις προσπάθειές τους, οι Ασφαλιστικοί 
Διαμεσολαβητές και οι ασφαλισμένοι μπορούν να δημιουργήσουν 
μια τρομερή συμμαχία αφιερωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών και στην ανάληψη ευθύνης από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.

Δύναμη στην Ενότητα

Όταν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλισμένοι συνεργάζονται, ενισχύουν τη συλλογική φωνή και την επιρροή τους στον κλάδο. Με τη συγκέντρωση πόρων, γνώσης και προσπαθειών υπεράσπισης, μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές και να πιέσουν για μεταρρυθμίσεις που ωφελούν όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ενδυνάμωση των Αντισυμβαλλομένων

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενδυνάμωση των αντισυμβαλλομένων με τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Ενισχύοντας την ανοιχτή επικοινωνία και τη διαφάνεια, οι αντιπρόσωποι μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι αντισυμβαλλόμενοι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους, τις επιλογές κάλυψης και τις διαδικασίες διεκδίκησης τους.

Συνηγορία για Δίκαιη Μεταχείριση

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποστηρίξουν τη δίκαιη μεταχείριση και την άμεση επίλυση των διαφορών με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είτε πρόκειται για αμφισβήτηση μιας απόρριψης αξίωσης, αντιμετώπισης πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις ή για την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στους όρους εταιρικής πολιτικής, οι συνδυασμένες προσπάθειες υπεράσπισης μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους.

Χτίζοντας εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση

Μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αντισυμβαλλομένων ενισχύει την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Δουλεύοντας από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων, επιδεικνύουν κοινή δέσμευση για τη διασφάλιση ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών και παρέχουν την προστασία που υπόσχονται.

Δελτίο Τύπου της 1/3/2024

Eίμαστε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον περίπλοκο κόσμο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων